اُسکار بهترین صدا تعلق میگیره به صدای پای اونی

که ‌داره میاد تو زندگیت تا بمونه…